วันที่ 20 ก.พ.62 ศูนย์การศึกษา นสศ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โดย นำ นศ. ที่ร่วมโครงการ ฯ  เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องสมุด และรับฟังการบรรยายเรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยทหาร ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษา นสศ และห้องสมุดสงครามพิเศษ(สิริสัมพันธ์) มี นศ. ร่วมโครงการจำนวน 37 นาย

 วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒ ศูนย์การศึกษา นสศ. จัดโครงการ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 1830 - 2030 ศูนย์การศึกษา นสศ. จัดโครงการทบทวนความรู้ เตรียมสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2562  ณ แหล่ง ฯ 2