วันที่ 2 พ.ค.62,1900 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.บร.กบร.ศสพ. โดย พ.อ.อัครวุฒิ  ห่วงมาก หก.กยข.ศสพ.   รรก.หก.กบร.ศสพ. พบปะทหารใหม่รุ่นปี 62 ผลัดที่ 1  ณ ห้องอบรมฯ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในชีวิตการเป็นทหาร รวมถึงการปรับตัวจากชีวิตพลเรือนมาเป็นชีวิตของทหาร

วันที่่ ๑๘ ๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ ซักซ้อมกองทหารเกีรยติยศ ในการรับ-ส่ง ผบช.ทบ.มางานวันรบพิเศษ ณ.หน้าสนามสมเด็จพระนารายณ์มหาราช