นตร. ศสพ. ดำเนินการสอนเรื่องการดาม. และการดูแลผู้ป่วยตกจากที่สูง. ให้กับ พลเสนารักษ์รุ่น 2/61. โดย ร. อ. นิพนธ์ โคกกระเทียม

วันที่ 13 ก.พ. 62 นตร.ศสพ. ร.อ.นิพนธ์ โคกกะเทียม ทำการสอนให้ความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย