วันที่ ๑ พ.ค.๖๒ กอง พธ.สกอ. ร่วมพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งหน่วยมีกำลังพลร่วมบวช จำนวน ๑ นาย คือ พลทหารอานนท์ ทองเนตร ในการนี้หน่วยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนเครื่องใช้ส่วนตัวในการบวชให้กับกำลังพลเพื่อเป็นสวัสดิการ