วันที่ 26 ก.ค.62 ผบ.พัน.รพศ.ศสพ. และ กพ.  ร่วมกิจกรรม โครงการ นสศ.อาสาปลูกป่า สืบสานพระราชปณิธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก

จัดกำลังพล 1 นาย ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 2 -16 พ.ค.62 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี และ วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองฯ

ชป.กร.พัน.รพศ.ศสพ. (ขุนอาสา 522) ร่วมกับ พัน.จจ.,ป.พัน.721 (ร้อย รส.) ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมโคลงการจิตอาสาทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง ณ บ้านหนองปล้อง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี