วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 1400 กวก.ศสพ. ได้ประจัดประชุม คณะกรรมการจัดทำกาลานุกรมหน่วยรบพิเศษ ได้ประชุมระดมความคิดและติดตามความคืบหน้าการจัดทำหนังสือกาลานุกรมหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย ณ ห้องสมุดสงครามพิเศษ

วันที่ 13-15 มี.ค.62 กองวิทยาศูนย์สงครามพิเศษ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา ทบ.ไทย  ณ โรงแรมกรุงศรริเวอร์ จ.อยุธยา

วันที่ 15 มี.ค. 62 แผนกห้องสมุดและพิภิธภัณฑ์ กวก. ให้การต้อนรับคณะ รร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา จ.นครสวรรค์ จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ

 

กวก.ศสพ.ให้การต้อนรับคณะ กสค.สกศ.ยศ.ทบ. ในตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ณ ห้องสมุดสงครามพิเศษ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กวก.ศสพ.ต้อนรับ ผชท.ทหารเมียนม่า/ไทย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ

Subcategories