วันที่ 2 พ.ค.62 รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. เป็นประธาน นำ กพ.รร.สพศ.ศสพ. เดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม ระยะทาง 10 กม. ตามภูมิประเทศ จาก บก.รร.สพศ.ศสพ. - สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ

 

หลักสูตรส่งทางอากาศ  รุ่นที่ 317