บุคลิกทหารรบพิเศษ ๑๐ ประการ

๑. ผมสั้น

๒. หนวดโกน

๓. จอนกัน

๔. เครื่องหมายมัน

๕. รองเท้าเงา

๖. แกร่งกร้าวอาจหาญ

๗. ไม่เกียจคร้านออกกำลัง

๘. เชื่อฟังเป็นเยี่ยม

๙. เปี่ยมด้วยคุณภาพ

๑๐. ทราบภารกิจ