กลุ่มแม่บ้านปักดิ้น ศูนย์สงครามพิเศษ

แผนกกิจการพลเรือน

กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000  

โทร.089-7444522

 

 

 ดิ้นฝรั่งเศส

 ดิ้นธรรมดา

 

ชมรมแม่บ้านกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ

จำหน่ายและผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าร่มที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนระดับ 4 ดาว

ผลิตภัณฑ์ผ้าร่มป้องกันน้ำ เบา สบาย ง่ายต่อการรักษา

253 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.036-620901 

     
     
     
     
   
     
     

 Military Accessories