วันที่ 17 พ.ย.61 พล.ต.ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผบ.ศสพ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ศสพ. ประจำปี 61 ณ วัดท่าราบ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว ศสพ./นขต.ศสพ. พร้อมทั้งประชาชนเข้า ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยยอดเงินรวมทั้งสิ้น 969,270 บาท

เมื่อ 6 พ.ย.61 ,1600 คณะผู้บังคับบัญชาศูนย์สงครามพิเศษนำโดย พล.ต.ณัฐวุฒิ  นาคะนคร ผบ.ศสพ. ทำการพบปะทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกกองร้อย บร.กบร.ศสพ. เพื่อให้กำลังใจ,ให้แนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับระบบทหาร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อทหารใหม่ ในการดูแลสวัสดิการตามสิทธิ์ที่พึงได้รับทุกประการ