เมื่อ 6 พ.ย.61 ,1600 คณะผู้บังคับบัญชาศูนย์สงครามพิเศษนำโดย พล.ต.ณัฐวุฒิ  นาคะนคร ผบ.ศสพ. ทำการพบปะทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกกองร้อย บร.กบร.ศสพ. เพื่อให้กำลังใจ,ให้แนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับระบบทหาร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อทหารใหม่ ในการดูแลสวัสดิการตามสิทธิ์ที่พึงได้รับทุกประการ